• فروش اتوماتیک
  • تمدید اتوماتیک
  • مدیریت و نگه‌داری مشتریان اتوماتیک
  • بک آپ اتوماتیک
با Auto Account تمام کارهای خود را با یکبار تنظیم به صورت اتوماتیک انجام دهید. برای مشاهده امکانات Auto account به صفحه امکانات مراجعه کنید.